ПРЕСТЪПНИ

 НАМЕРЕНИЯ

П р е с т ъ п н и  Н а м е р е н и я

ДОБРЕ ДОШЛИ,

 

Това е един опит за интерактивна игра, която има за цел да забавлява играча, като му представи интересен сюжет, свързан с разрешаване на убийства. Играта е още в самото начало, затова не очаквайте много. Приятна игра.

ПРЕСТЪПНИ

 НАМЕРЕНИЯ